handelsbetingelser

Virksomhedsinfo

Midtfyn webdesign

Svendborgej 53 – 5772 Kværndrup

Mobil – 9396 0602

CVR-nr. 26472342

Telefonisk åbningstider

Mandag til fredag: 16.00-18.00
Lørdag og søndag lukket

E-mail er åben døgnet rundt

e-mail: info@midtfynwebdesign.dk

Midtfyn Webdesigns købsvilkår

Priser

Vores priser kan ændres af omstændigheder som Midtfyn Webdesign ikke råder over f.eks. valutaudsving eller ændret moms. Alle priser er uden moms.

Kort

Midtfyn Webdesign modtager betaling med VISA-Dankort, VISA, VISA Electron, Mastercard.

Der tages forbehold for prisfejl.

Salg til mindreårige

Mindreårige (under 18 år) skal have en værges godkendelse for at kunne bestille.

Oplysning om klagemuligheder

En klage over en vare eller tjenesteydelse købt hos os kan indgives til Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens Center for Klageløsning, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Du kan klage til Center for Klageløsning via www.forbrug.dk.

EU-Kommissionens online klageportal kan også anvendes ved indgivelse af en klage.

Det er særlig relevant, hvis du er forbruger med bopæl i et andet EU-land. Klage indgives her . Ved indgivelse af en klage skal du angive vores e-mail adresse: info@midtfynwebdesign.dk

Tvister

Ved tvister, som det ikke er lykkedes os at løse, kan du forsøge at nå frem til en udenretslig tvistbilæggelse. Vi anbefaler at du henvender dig til Forbrugerombudsmanden, forbrugerombudsmanden.dk eller pr. post til: Forbrugerombudsmanden, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby. Vi følger altid Forbrugerombudsmandens anbefalinger. Du kan også benytte dig af en online tvistbilæggelsesløsning for klagesager som er tilgængelig på EU-kommissionens hjemmeside. For information om hvilke rettigheder du har som kunde, anbefaler vi dig at besøge Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens.

Persondatapolitik

Midtfyn Webdesign, Svendborgvej 53, 5772 Kværndrup er ansvarlig for behandling af de personoplysninger du giver os, såsom navn, adresse, personnummer, mobil- og fastnettelefonnummer samt e-mailadresse. Vi behandler dine personoplysninger for at kunne administrere dine køb, i markedsføringsøjemed ved hjælp af blandt andet elektroniske kommunikationstjenester samt for at kunne udvikle vores produkter og tjenester.

Som led i vores markedsføring analyserer vi oplysninger, deriblandt personoplysninger, vedrørende dine køb og din aktivitet på vores sider på sociale netværk samt på vores hjemmeside (for information om de cookies vi benytter os af, læs om vores cookie. Vores markedsføring kan derfor i mange tilfælde udformes så den passer netop til dig. De oplysninger som vi analyserer kan for eksempel være seneste køb, betalingsmåde og kontosaldo, hvis du har registreret en kreditkonto hos os samt anden information du som kunde har oplyst os. Vi kan gemme dine personoplysninger i markedsføringsøjemed, ifølge ovenstående, i op til tre år efter at dit kundeforhold til os er ophørt.

Ved køb af produkt(er) fra vores sortiment, registrering af kreditkonto hos os, bestilling af vores katalog og/eller download af en af vores mobiltelefonapps, samtykker du til ovennævnte behandling af dine personoplysninger. Du kan helt eller delvist tilbagekalde dit samtykke ved skriftligt at tage kontakt til Midtfyn Webdesign

Det er frivilligt at give personoplysninger. Hvis du ikke ønsker at dine personoplysninger skal benyttes til direkte markedsføring, beder vi dig enten om at maile til e-mail info@midtfynwebdesign.dk, eller ringe til 9396 0602 og meddele os dette.

Du har som kunde ret til, efter skriftlig anmodning til Midtfyn Webdesign, om at få information om hvilke personoplysninger, vi har registreret om dig og hvordan disse oplysninger benyttes. Du har også ret til at kræve, at vi retter eller fjerner fejlagtige oplysninger om dig.

 

Klippekort 

Klippekortet betales, før jeg begynder på opgaven. Det udstedes til den enkelte virksomhed og kan derfor ikke overdrages eller sælges til andre. Ubrugte klip refunderes ikke.

Rådgivning og møder foregår per telefon eller mail eller ved fysisk møde på mit kontor.

Du kan til enhver tid få oplyst, hvor mange timer, du har tilbage på klippekortet. 

KURSUSAFGIFT

Medmindre andet er angivet på de enkelte kursusundersider, er kursusprisen inkl. kursusmateriale og forplejning. Forplejningen omfatter frokost/sandwich, the/kaffe, eftermiddagssødt, frugt og kolde drikkevarer.

Betaling for kurser skal finde sted senest 2 uger før kursusdagen.

AFBESTILLING

Hvis du er forhindret i at deltage på et af vores kurser, kan du altid overdrage din plads til en kollega. Det kræver dog, at det er samme kursus, by og dato, som du selv skulle have deltaget på.

På vores kurser får du refunderet 50 % af kursusprisen, hvis du afmelder dig senest 2 uger før kursusstart. Herefter er tilmelding bindende.

OMBOOKING

Hvis du gerne vil deltage på kurset en anden dag, end den du oprindeligt er tilmeldt, kan du foretage en ombooking. Du kan dog maks. ombooke 2 gange uden at betale kursusafgift.

UDEBLIVELSE

Hvis du udebliver fra kurset, uden at melde afbud, faktureres du 100 % af kursusprisen.

AFLYSNING AF KURSUS

Vi bestræber os altid på at afholde vores kurser som planlagt. Vi forbeholder os dog ret til at aflyse et kursus, hvis underviseren bliver syg, eller der er for få tilmeldinger til kurset. Skulle det ske, at vi bliver nødt til at aflyse kurset, sørger vi naturligvis for at hjælpe dig med at finde en ny kursusdato, der passer ind i din kalender, eller at refundere kursusprisen.

OPHAVSRET

Alt undervisningsmateriale er beskyttet af loven om ophavsret. Du har derfor ikke ret til at kopiere vores kursusmateriale, bøger eller e-bøger.

Ansvar

Midtfyn Webdesign/Susanne Ryborg og samarbejdspartnere kan ikke drages til ansvar for direkte eller indirekte tab som følge af vores arbejde eller rådgivning. Det påhviler jer/dig selv at sikre, at det, I/du gør som følge af rådgivningen, ikke er i strid med loven, og at det er det rette for jer/dig og jeres/din virksomhed.

Midtfyn Webdesign/Susanne Ryborg vil gøre vores yderste for at løse opgaven korrekt.  Imidlertid er det jeres/dit ansvar at sikre, at teksterne overholder loven og evt. særlovgivning i jeres/din branche, samt at de er korrekte. Herunder at alt, som eksempelvis navne m.m., er stavet rigtigt, samt at mailadresser og telefonnumre er korrekte. Ekstern korrekturhjælp kan tilkøbes.

Force Majeure

Midtfyn Webdesign er fritaget for påtale for at undlade at opfylde sin forpligtelse ifølge denne aftale, hvis forsømmelsen skyldes udefra kommende omstændigheder, se nedenfor, og denne omstændighed forhindrer, vanskeliggør eller forsinker udførelsen.

Fritagende omstændigheder kan være bl.a. myndigheders foranstaltninger eller forsømmelse, ny eller ændret lovgivning, konflikt på arbejdsmarkedet, blokade, brand, oversvømmelse, sabotage eller ulykker af større omfang. I force majeure indgår myndighedsbeslutninger som påvirker markedet eller produkter negativt, f.eks. restriktioner i indikation, advarselstekster, salgsforbud etc.

Øvrigt

Vi politianmelder alt bedrageri og dataindbrud/hacking samt forsøg på disse. Vi forbeholder os retten til at afvise din ordre eller ophæve dit køb i tilfælde af at vi har grund til mistanke om bedrageri, dataindbrud og/eller andet misbrug af vores site.

Vi tager forbehold for eventuelle trykfejl.

Bliv kontaktet og få et tilbud