Det med småt

Denne hjemmeside ejes af Midtfyn Webdesign

Registreret i Danmark.

 

Ved at bruge denne hjemmeside eller noget tilgængeligt på eller via denne hjemmeside, herunder men ikke begrænset til PROGRAMMER, PRODUKTER, TJENESTER, E-BOOKS, VIDEO, WEBINARS, BLOG POST, E-NYHEDSBREV, KONSULTATIONER, E-MAILER , SOCIALE MEDIA OG / ELLER ANDEN KOMMUNIKATION (kollektivt benævnt “Website”) accepterer du alle dele af denne ansvarsfraskrivelse.

1. UDDANNELSES- OG INFORMATIONSFORANSTALTNINGER.
Oplysningerne i eller gennem denne hjemmeside er udelukkende til uddannelsesmæssige og informative formål og udelukkende som selvhjælpsværktøj til eget brug.

2. IKKE JURIDISK ELLER FINANSIEL RÅDGIVNING.
Vi er ikke advokater, revisor eller finansrådgiver. Oplysningerne på denne hjemmeside er ikke ment som erstatning for juridisk eller finansiel rådgivning, som kan leveres af din egen advokat, revisor og / eller finansiel rådgiver. Midtfyn Webdesign kan ikke holdes ansvarlig for fejl eller udeladelser, Midtfyn Webdesign accepterer intet ansvar for tab eller skade, du måtte lide.  Vi anbefaler, at du altid søge økonomisk og / eller juridisk rådgivning hos din egen advokat, revisor og / eller finansiel rådgiver, hvis der er et behov for det. Oplysningerne på vores hjemmeside ikke er juridisk eller økonomisk rådgivning.

3. PERSONLIG ANSVAR.
Du står til ansvar for de oplysninger, der leveres til os på eller via vores hjemmeside. Du anerkender, at du frivilligt i at bruger vores hjemmeside, og at du udelukkende og personligt er ansvarlig for dine valg, handlinger og resultater, nu og i fremtiden. Du accepterer fuldt ansvar for konsekvenserne af din brug eller ikke-brug af oplysninger, der gives på eller gennem denne hjemmeside, og du accepterer at bruge din egen dømmekraft før du implementerer nogen, forslag eller anbefaling fra Midtfy Webdesign

Vær særlig forsigtig, når du implementerer metoder vist i vejledninger, webinars eller 1-til-1 coaching-sessioner:

Selvom koden og metoderne er blevet testet på både “levende” og lokale teststeder, kan de muligvis konfigureres forskelligt, og de fungerer muligvis ikke på dit, eller kan ødelægge dit websted.
Test altid på et ikke-produktionssted først.
Vær yderst forsigtig, når du kopierer og indsætter kodeeksempler, især PHP.
Der gives ingen garanti, hverken udtrykt eller underforstået. BRUGES PÅ EGEN RISIKO.

4. INGEN GARANTIER.
Midtfyn Webdesings rolle er at støtte og hjælpe dig med at nå dine egne mål, men din succes afhænger primært af din egen indsats, motivation, engagement og opfølgning. Vi kan ikke garanterer, at du vil nå et bestemt resultat. Hver enkelt persons resultater afhænger af hans eller hendes unikke baggrund, engagement, lyst, motivation, handlinger og mange andre faktorer. Du er enig i, at der ikke er nogen garanti for det specifikke resultat eller resultater, du kan forvente af at bruge de oplysninger, du modtager på eller via denne hjemmeside.

5. FORRETNINGSBESKRIVELSE.
Eventuelle indtjening eller indkomstopgørelser eller eksempler vist via vores hjemmeside er kun skøn over, hvad der kan være muligt nu eller i fremtiden. Der kan ikke være nogen garanti for et bestemt finansielt resultat baseret på brugen af ​​vores hjemmeside. Du accepterer, at vi ikke er ansvarlig for din indtjening, succes eller fiasko i dine personlige eller forretningsmæssige beslutninger, stigningen eller fald i din økonomi eller indkomstniveau, som du måtte have som følge af oplysninger fremlagt til dig gennem vores hjemmeside. Du er eneansvarlig for dine resultater.

6. BEGRÆNSNING AF ANSVAR.
Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du at frigøre Midtfyn Webdesign fra ethvert ansvar eller tab, som du måtte pådrage sig ved brug af de oplysninger, produkter eller materialer, som du anmoder om eller modtager via hjemmeside. Du accepterer, at Midtfyn Webdesign ikke vil være ansvarlig over for dig eller nogen anden person, virksomhed eller enhed for enhver form for erstatning, herunder direkte, indirekte, specielle, tilfældige, retfærdige eller følgeskader eller skader.. Du accepterer, at Midtfyn Webdesign ikke påtager sig ansvar for ulykker, forsinkelser, skader, skade, tab, skade, død, tabt fortjeneste, personlige eller forretningsmæssige afbrydelser, fejlagtig anvendelse af oplysninger, fra Midtfyn Webdesign eller af vores samarbejdespartner, konsulent, tilknyttet, joint venture-partner, medarbejder, eller nogen anden tilknyttet Midtfyn Webdesign, som er engageret i levere indhold på eller gennem denne hjemmeside.

7. FEJL OG OVERGANG.
Selv om, der er gjort for at sikre nøjagtigheden af ​​oplysninger, der deles på eller via denne hjemmeside, kan oplysningerne utilsigtet indeholde unøjagtigheder eller typografiske fejl. Midtfyn Webdesign er ikke ansvarlig for synspunkter, meninger eller nøjagtighed af fakta, der henvises på eller gennem vores hjemmeside eller af nogen anden person eller virksomhed, der er tilknyttet Midtfyn Webdesign på nogen måde. Fordi videnskabelig, teknologisk og forretningsmæssig praksis konstant udvikler, accepterer du, at Midtfyn Webdesign ikke er ansvarlig for nøjagtigheden af ​​hjemmeside eller for eventuelle fejl eller udeladelser, der måtte opstå.

8. INGEN ENDORSEMENT.
Henvisninger eller links på mit websted til oplysninger, udtalelser, råd, programmer, produkter eller tjenester fra enhver anden person, virksomhed eller enhed udgør ikke min formelle godkendelse. Jeg deler kun oplysninger til din egen selvhjælp. Jeg er ikke ansvarlig for indholdet på hjemmesiden, blogs, e-mails, videoer, sociale medier, programmer, produkter og / eller tjenester fra andre personer, virksomhed eller enhed, der kan være knyttet eller henvist til på min hjemmeside. Omvendt, hvis mit webstedslink vises på en anden persons, virksomhedens eller enheds hjemmeside, program, produkt eller tjenester, udgør det heller ikke min formelle godkendelse af dem, deres forretning eller deres hjemmeside.

9. AFFILIATER.
Fra tid til anden kan Midtfyn Webdesign promovere, tilknytte eller partner med andre personer eller virksomheder, hvis programmer, produkter og tjenester er i overensstemmelse med Midtfyn Webdesign. I åbenhedens ånd vil vi gøre opmærksom på, at der kan være tilfælde, hvor vi markedsfører, deler eller sælger programmer, produkter eller tjenester fra eksterne partnere, og i bytte kan jeg modtage økonomisk kompensation eller andre gevinster. Vær opmærksom på, at vi er yderst selektiv og kun fremmer de partnere, hvis programmer, produkter og / eller tjenester vi kan stå inden for. Samtidig er du enig i, at en sådan markedsføring eller markedsføring ikke fungerer som nogen form for godkendelse. Du er stadig forpligtet til at bruge din egen dømmekraft til at bestemme, om  sådant program, produkt eller service er passende for dig. Du påtager dig alle risici, og du er enig i, at vi på ingen måde er ansvarlig for program, produkt eller tjeneste, som vi promovere, markedsføre, dele eller sælge på eller via vores hjemmeside.

 

Ved at bruge denne hjemmeside accepterer du alle dele af ovenstående ansvarsfraskrivelse. Hvis du har spørgsmål til denne ansvarsfraskrivelse, bedes du kontakte os

Bliv kontaktet og få et tilbud