Behandling af persondata

Behandling af persondata 

Det er Midtfyn Webdesign/Susanne Ryborg, som behandler alle persondata.

Midtfyn Webdesign modtager persondata i forbindelse med køb af ydelser. De sendes enten via e-mail eller bliver oplyst pr. telefon. De opbevares i webmail via Gigahost og regnskabsprogrammet Dinero .

Personoplysninger fx navn, adresse, telefonnummer, mobilnummer, e-mailadresse samt CVR-nr. brugernavne og adgangskoder opbevares sikkert. Personoplysninger bliver slettet efter ønske, gældende lovgivning, eller når det skønnes unødvendigt at opbevare oplysningerne.

Der er installeret antivirusprogram på computer, tablet og mobiltelefon. Der tages jævnligt backup. Gamle backups slettes løbende.

Dinero 

Kundeoplysninger opbevares her og kan slettes gældende lovgivning hvis kunden ønsker det. Hvis Midtfyn Webdesign ikke får leveret alle kontaktoplysninger, indhentes der oplysninger via Virk.dk.

Der er indgået en databehandleraftale med Dinero

Gigahost

Alle mail og godkendelser sendes, og modtages via mail. Mailen er opsat hos Gigahost, og der er indgået en databehandleraftale med Gigahost.

Yourpay

Kundeoplysninger opbevares her og kan slettes, hvis kunden ønsker det. Der er indgået en databehandleraftale med Yourpay.

Risikoen for brud på sikkerhed

Kunder underrettes i forbindelse med et eventuelt brud på sikkerheden. Hvis dine data er berørt, vil du får besked inden for 72 timer efter, at brud på sikkerheden er opdaget.

Google Analytics

Midtfyn webdesign bruger Google Analytics til at analysere, hvordan du som besøgende anvender hjemmesiden. Analytics samler oplysninger hvilken sider der besøges, hvor lang tid besøgende varer, vi kan også se hvilken operativesystemer, og browser der benyttes.

Analytics kan se meget, men hvem DU er, og præcis hvor i landet du er, kan ikke ses. Alle IP-adresser er anomyniseret, og der samles IKKE personhenførbare detaljer fra vores besøgenden på vores website.

Facebook
Vi og Facebook indsamler og behandler personoplysninger, når du besøger virksomhedens Facebook-sider (“fansider”). Formålet med behandlingen er at kunne markedsføre os over for potentielle kunder, bevare henvendelser og lignende beslægtede formål.

De konkrete Facebook-sider administreret af Midtfyn Webdesign er:
– www.facebook.com/midtfynwebdesign/

Vi følger Datatilsynets gældende retningslinjer omkring det delte dataansvar og tilstræber os at sikre, at de besøgende på vores Facebook-side får information om persondata. På nuværende tidspunkt indebærer dette bl.a., at vi løbende forsøger at indgå i en dialog med Facebook omkring reguleringen af det fælles dataansvar og ansvarsfordelingen. Som nævnt nedenfor i nærværende politik, har man også som besøgende på vores Facebook-sider mulighed for at udøve sine rettigheder fx retten til indsigt, retten til at gøre indsigelse og retten til sletning.

Retsgrundlaget for vores behandling af personoplysninger
Behandlingen af personoplysninger sker baseret på legitim interesse ud fra en interesseafvejning. Der behandles ikke oplysninger, hvor samtykke er påkrævet.

Kategorier af personoplysninger og deres kilde
Der indsamles kontaktoplysninger typisk i form af navn. Modtager vi følsomme oplysninger/særlige kategorier af oplysninger bliver disse slettet så snart de kommer til vores kendskab.

Modtagere af personoplysninger
De personoplysninger der afgives vil ikke blive videregivet uden for virksomheden.

Opbevaring af personoplysninger
Da de personoplysninger der afgives på Facebook-siderne afgives af personen selv på vores offentligt tilgængelige side, vil oplysningerne i udgangspunktet ligge på siden så længe denne eksisterer. Man kan som afgiver af oplysningerne altid gøre indsigelse i forhold til interesseafvejningen, med henblik på at få slettet eventuelle opslag.

Automatisk afgørelser og profilering
Vi antager, at Facebook foretager automatiske afgørelser og profilering på den del af personoplysningerne, som Facebook er dataansvarlig for. Vi benytter os ikke af automatiske afgørelser og profilering.

Bemærk! Hvis du ikke ønsker, at dine oplysninger behandles, bedes du undlade at besøge vores Facebook-sider, da det på nuværende tidspunkt ikke er muligt for os at ændre på Facebooks indstillinger for opsamling af data.

Google værktøjet
Hvis du ønsker at fravælge cookies fra Google Analytics,
så tilbyder Google et værktøjet

Data i billeder

Vær opmærksom på, at hvis du sender mig billeder til brug på dit website, kan de indeholde følsomme og personlige oplysninger. Eksempelvis nøjagtige GPS-data om, hvor billederne er taget.

Sådanne data bør du slette, før billederne sendes til mig, da de ellers kan give uvedkommende detaljere informationer, der kan udgøre en risiko for dig eller andre.

Indsigelse

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du mener, at Midtfyn Webdesign behandler dine personoplysninger i strid med databeskyttelsesreglerne. Datatilsynet kan kontaktes på e-mail: dt@datatilsynet.dk.

Du har ret til at gøre indsigelse mod en registrering, som Midtfyn Webdesign har registreret om dig. Du har ligeledes ret til at få indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig.

Du kan rette henvendelse Midtfyn Webdesign hvis du ønsker at vide, eller have slette oplysninger Midtfyn Webdesign ligger inde med.

Henvendelse kan ske via mail.

Læs mere om Midtfyn Webdesigns cookiepolitik her

Læs mere om Midtfyn Webdesigns privatlivspolitik her

Læs mere om Datatilsynet her.

Bliv kontaktet og få et tilbud